Eğitim programımız "Bütün" dür. Bütün; birbiriyle anlamlı, ilgili bağlantılarla birbirine bağlanan parçalardan oluşur. İnsan bir bütündür. Merakları, düşündükleri, yaptıkları ve sonuçlarıyla... Öğrenme bir bütündür. Dünyadaki merak edip öğrenmek istenebilecek şeylerin bir bütün olarak sunulduğu yer ise “okul”. Çocukların beyin gelişimi, doğal merakı ve öğrenme doğası, eğitim programımızın temelini oluşturur.

Bu bilimsel çalışmaları bir bütün halinde tutan; programın disiplinler arası entegre oluşu, uluslararası uygun programların kaynaklara dahil edilmesi, “dünya insanı" adaylarının, her dönemde, her mekanda geçerli insani karakteristik özellikler geliştirmelerine, öyle düşünme ve yaşama alışkanlıkları yapılandırmalarına olanak ve fırsat sağlamasıdır.


Anaokulunda öğrencilerin gelişimi özellikle de farklı ortamlarda oyun yoluyla öğrendikleri zamanlarda yakından izlenir. PYP'nin temel öğeleri olan bilgi, kavram, beceri, tutum ve eylemleri barındıran çalışmalarımız yatay ve dikey uyumu amaçlamaktadır. Üniteler, altı ana tema ve çocukların ilgi alanları gözetilerek yapılandırılır, değerlendirilir ve geliştirilir.

Sorgulama üniteleri; ‘Kim olduğumuz’ , ‘Bulunduğumuz yer ve zaman’ , ‘Kendimizi ifade etme yollarımız’ , ‘Dünyanın işleyişi’, ‘Kendimizi düzenleme biçimimiz’ ve ‘Gezegeni paylaşma’ temaları altında yer alır.

Umut Eğitim Kurumları’nda öğretim programı çocukların zihinsel, bedensel, sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemek üzere temellendirilmiştir. Sınıflarımızda araştırma ve sorgulamaya dayalı olan IB'nin İlk Yıllar Programı (PYP) ile Lawrence Bilim Merkezi’nde geliştirilmiş, heyecan verici, etkili fen ve matematik etkinliklerini sınıflara taşıyan GEMS (Fende ve Matematikte Büyük Keşifler) programları uygulanmaktadır. Bütün IB programlarının amacı, insanlığın ve gezegenin ortak sahipliğinin farkında olan, daha iyi ve barış dolu bir dünya yaratmaya destek olacak uluslararası zihniyete sahip bireyler yetiştirmektedir...