Portfolyo

Portfolyo, öğrencinin örnek çalışmalarının bir araya getirildiği ve öğrencinin gelişimini ölçmek için kullanılan bir araçtır. Portfolyolarda yer alan çalışmalar, yaş grupları düşünülerek eğitim ve öğrettim yılı başında belirlenerek sınıf öğretmenleri tarafından düzenlenmektedir.

Öğrencinin gerçekleştirdiği öğrenimin takibi ve bir sonraki aşamasının planlanmasına kaynak olan portfolyo çalışmaları günlük akış içinde yer alan dil, matematik, araştırma ve sorgulama temalarına bağlı olarak yapılan çalışmalardan örneklerin bir araya getirilmesiyle oluşur.

Umut Eğitim Kurumları okul öncesi programında kullanılan portfolyo sayesinde öğretmenler, öğrencinin bireysel gelişimini daha somut verilerle değerlendirip veli ile paylaşabilmektedirler. Öğrenci kendi seçtiği çalışmaları da portfolyonun içine yerleştirebilir.

Portfolyo çalışmaları ile eğitim ve öğretim yılı süresince veliler ile bireysel yapılan görüşmelerde 2 defa paylaşılır. Her eğitim ve öğretim yılı sonunda portfolyolar, sınıf öğretmenleri tarafından incelenmeleri için bir üst sınıfa aktarılır. Portfolyo içindeki çalışmalar daha sonra veliye teslim edilir.

Gelişim Karneleri

Öğrencinin kişisel gelişimine yönelik yapılan gözlem ve değerlendirmeler yılda 2 defa olmak üzere yazılı olarak ailelerle paylaşılır. Raporlar hazırlanırken aşağıda konular göz önünde bulundurulur:

• Öğrencinin elde ettiği başarıların paylaşılması

• Her öğrencinin diğer öğrencilerle kıyaslanmadan kendi içinde değerlendirilmesi

• Öğrencinin yaptığı tüm çalışmalarla ve farklı yönleriyle değerlendirilmesi

• Raporun sosyal, duygusal ve akademik olmak üzere her yönüyle öğrenciyi objektif olarak yansıtması

İzleme Teknikleri

Okulumuz psikologları tarafından birebir uygulamalarla senede 2 defa tamamlanan İzleme Teknikleri uygulamasının amacı öğrencinin sene boyunca yaptığı çalışmalar içerisinde yer alan; aynılıklar, farklılıklar, benzerlikler, parça-bütün ilişkisi, hafıza, el-göz koordinasyonu gibi bilişsel süreçlerin ölçümünün yapılabilinmesidir. Bu sayede sene boyunca tam anlaşılamayan konular belirlenebilir.

Her yaş grubunun içinde olduğu biyopsikososyal gelişim basamakları farklıdır. Bu sebeple İzleme Teknikleri de her yaş grubu için düzenlenmiştir. Saklanan raporlar sayesinde yıl boyu takip sağlanabilmektedir.

Takip Listeleri

Tüm eğitim yılı boyunca süren gözlemler ve takip kayıtlarıyla öğrencilerin çalışmaları ve gelişimleri değerlendirilir. Gözlem notları ve takip kayıtları öğrencinin gelişimini gösteren somut verilerdir. Bu veriler sayesinde yapılan değerlendirmeler ve planlama daha somut ve nesnel olmaktadır. Takip istekleri aşağıda çalışmalar için oluşturulur:

Hafta Sonu Dosyası Takip Listesi : Her Cuma günü evlere gönderilen bu dosyaların içinde her hafta programın farklı örnekleri bulunur.

Planla-Yap-Değerlendir Takip Listesi : Öğrencinin planla-yap-değerlendir zaman diliminde hangi köşelerde zaman geçirdiğini gösteren bir listedir.

Portfolyo Takip Listesi : Öğrenciden toplanıp dosyalanan çalışma örneklerinin bir listesidir.