İlköğretime hazırlık programının amacı ilköğretim programlarına yumuşak bir geçiş sağlamaktır. Okul öncesi yıllarından ilköğretim programına geçişte önemli bir değişim yaşanmaktadır. Bu değişimin sarsıcı etkisini ortadan kaldırmak amacıyla bu programda yer alan tüm kazanımlar günlük akışa dengeli olarak dağılmaktadır.

Kullanılan temalarla ilköğretimin temelini oluşturan araştırma ve sorgulama becerileri verilir. Okuma ve yazma, matematik ile küçük grup çalışmaları ilköğretime hazırlık programı için yapılandırılmış öğrenim etkinliklerinden bazılarıdır. Hazırlık sınıfında öğrenciler, haftanın 1 günü oryantasyon çalışmaları amacıyla farklı öğretmenlerden ders aldıkları bir kolej ortamını ziyaret ederler.

İlköğretime Hazırlık